Сайт здійснює збір певних Персональних даних користувачів.

Контролер і Власник даних

ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» — вул. Попова 8А, 14001 Чернігів (Україна)

Контактна ел. пошта Власника: contact@ukrsiverbud.com.ua

Категорії Даних

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie», Дані про використання мережевих ресурсів, ім’я користувача і aдрес електронної пошти.

Детальний опис зібраних Персональних даних наводиться у відповідних розділах цих Правил забезпечення конфіденційності персональних даних або в спеціальному пояснювальному тексті, що відображається в контексті збору Даних. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або, як у випадку з Даними про користування, їх збір може здійснюватися автоматично сервісом (сайтом). Надання всіх даних, запитаних сервісом (сайтом), є обов’язковим. У разі їх непредoставленія, сайт не зможе надати послуги. У разі запиту сервісом (сайтом) Додаткових даних, користувачі мають право не надавати їх, це не вплине на доступність або оперативність. Користувачам, що затруднюються самостійно визначити дані, обов’язкові для надання, рекомендується зв’язатися з Власником. Якщо не вказано інше, використання файлів Cookie або інших засобів відстеження сервісом (сайтом) або власниками сторонніх послуг, задіяних сервісом (сайтом), в т.ч. крім цілей, перерахованих в цьому документі і в Політиці використання файлів Cookie (при її наявності), здійснюється з метою надання послуг, затребуваних Користувачем.

Користувач несе відповідальність за Персональні дані третіх осіб, опубліковані або надані іншим особам за допомогою сервісу (сайту), і підтверждує наявність повноважень на їх публікацію чи поширення, звільняючи Власника від жодної відповідальності у зв’язку з цим щодо третіх осіб.

Метод і місце обробки Даних

Метод обробки

Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційними процедурами і методами, суворо пов’язаними з зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Контролера даних, певним категоріям відповідальних осіб, пов’язаних із забезпеченням функціонування сайту (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб можна в будь-який час вимагати від Контролера даних.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Контролера даних і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, займаються їх обробкою. За додатковою інформацією слід звертатися до Контролера даних.

Термін зберігання

Дані зберігаються протягом часу, необхідного для надання послуги, запитуваної Користувачем, або визначається цілями, описаними в цьому документі, при цьому Користувач може в будь-який момент звернутися до Контролераа даних з проханням призупинити використання даних або видалити їх.

Використання зібраних Даних

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати послуги, а також в наступних цілях: аналітика, реєстрація та аутентифікація.

Персональні дані, які використовуються для кожної цілі, описуються у відповідних розділах цього документа.

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються в таких цілях і за допомогою наступних послуг:

  • АНАЛІТИКАПослуги, що описуються в цьому розділі, дають можливість Власнику контролювати і аналізувати веб-трафік і можуть використовуватися для фіксування дій Користувача.Google Analytics (Google Inc.)Google Analytics — сервіс веб-аналізу, запропонований компанією Google Inc. («Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування і аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує програма, і їх подальшої передачі іншим сервісів Google. Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення своєї власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача.Зібрані Персональні дані: Дані про використання мережевих ресурсів і Файли «cookie».Місце обробки: США – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних – Відмова від участі
  • РЕЄСТРАЦІЯ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЯВ результаті проходження Користувачами процедури реєстрації або аутентифікації сайт отримує дозвіл ідентифікувати їх і надавати їм доступ до спеціалізованих послуг. Залежно від нижчеописаного треті сторони можуть надавати послуги реєстрації і аутентифікації. У цьому випадку сайт отримує можливість доступу до деяких Даним, які зберігаються на серверах цих сторонніх сервісів, з метою здійснення реєстрації та аутентифікації.Facebook Authentication (Facebook, Inc.)Зібрані Персональні дані: різні категорії Даних, зазначені в правилах забезпечення конфіденційності персональних даних при використанні сервісу.Правила забезпечення конфіденційності персональних данихПряма реєстрація (сайт)Сайт отримує Персональні дані безпосередньо від Користувача в результаті заповнення їм реєстраційної форми при проходженні процедури реєстрації.Зібрані Персональні дані: aдрес електронної пошти та ім’я користувача.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях Контролером даних в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що сайт або супутні послуги використовувалися неналежним чином. Користувач обізнаний про те, що Контролер даних може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.

СИСТЕМНІ ЖУРНАЛИ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З метою забезпечення роботи системи і її технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

ІНФОРМАЦІЯ, ВІДСУТНЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати від Контролера даних. Дивіться контактні відомості, зазначені на початку цього документа.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Контролера даних, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти Контролерові даних за адресою, вказаною вище в контактних відомостях.

Сайт не підтримує запити «Не відстежувати» (Do Not Track). Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Контролер даних обумовлює право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних, розмістивши на цій сторінці повідомлення для користувачів. Рекомендується часто перевіряти цю сторінку і дату внесення останніх змін, зазначену в нижній частині сторінки. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен перестати використовувати сайт, а також вимагати, щоб Контролер даних видалив його Персональні дані. Якщо не вказано інше, що діють на той момент правила забезпечення конфіденційності персональних даних поширюються на всі Персональні дані користувачів, якими володіє Контролер даних.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОСИЛАННЯ НА ПРАВОВІ НОРМИ

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація про фізичну чи юридичну особу, установи чи організації, яка визначається або може бути визначена, виходячи з будь-якої іншої інформації, включаючи персональний ідентифікаційний номер.

Дані про використання мережевих ресурсів

Інформація, яку автоматично збирає сайт або сторонні сервіси, які використовує сайт, зокрема: IP-адреси або доменні імена комп’ютерів користувачів, які використовують сайт, URI-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, який вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка і т.д.), країна походження, характеристики веб-оглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці сайту), і відомості про переміщення всередині сайту з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою і (або) обчислювальної та інформаційної середовищі Користувача.

Користувач

Фізична особа, що використовує сайт, має збігатися з Суб’єктом даних або бути уповноважена останнім і до якого відносяться Персональні дані.

Суб’єкт даних

Юридична або фізична особа, якого стосуються Персональні дані.

Оброблювач даних (або Адміністратор даних)

Фізична або юридична особа, державний адміністративний орган або будь-які інші органи, асоціації або організації, уповноважені контролером даних здійснювати обробку Персональних даних відповідно до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних.

Контролер (або Власник) даних

Фізична або юридична особа, державний адміністративний орган або будь-які інші органи, асоціації або організації з правом (також спільно з іншим контролером даних) приймати рішення щодо цілей і методів збору Персональних даних і використовуваних засобів (в тому числі заходів безпеки), які стосуються того, як функціонує і використовується сайт. Якщо не вказано інше, контролером даних є Власник, тобто особа якій належить сайт.

Сайт

Апаратне або програмне засіб, за допомогою якого здійснюється збір Персональних даних користувачів.

Файли «cookie»

Невеликий файл даних, що зберігається в пристрої Користувача.

Правова інформація

Примітка для європейських користувачів: ця заява про конфіденційність підготовлено для виконання обов’язків, передбачених ст. 10 Директиви ЄС № 95/46/EC, і відповідно до положень Директиви 2002/58/EC, з урахуванням змін, внесених Директиви 2009/136/EC, що стосуються файлів «cookie».

Дія цих правил для забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на сайт.